Upozornění

Zřeknutí se odpovědnosti

Jak vydělat peníze - JVP systém, případné další produkty, které podporujeme pro jejich jedinečnost, nezaručují rychlé zbohatnutí a vydělávání mnoha miliónů bez aktivity. Pouhé přečtení, shlédnutí informací nemůže vést k zisku. Účinnost systému Jak Vydělat Peníze závisí na tom, jak je s ním zacházeno. Pouze porozumění vzniklé testováním a výběrem metod z JVP vhodných pro Váš typ podnikání a používání systému může přinést zisky, které se teprve díky opakovanému ověřování a hlubokému porozumění mohou stát vysoce nadprůměrnými. Podle typu podnikání jsou výsledky variabilní a budou vyplývat z individuální zkušenosti, odbornosti, časových i jiných investic a zejména stupně touhy podnikat ve zvolené oblasti. Každý úspěch závisí na přípravě, vytrvalosti, praxi, oddanosti, touze a motivaci.

Autor vynaložil veškeré úsilí, aby informace uvedené v systému odpovídaly aktuální poznatkům a situaci. Případné zásadní změny budou zveřejněny v updatech a informačních emailech systému Jak vydělat peníze. Každý majitel e-produktu JVP se pro upřesnění a vyjasnění může ptát v rozhraní systému Jak Vydělat peníze. Nadstandardní služby, o které klient projeví zájem, jako například individuální konzultace mohou být na základě vzájemné domluvy zpoplatněny. 

Autor nenese zodpovědnost za chybné pochopení, použití či zneužití produktu a z toho plynoucí finanční či jiné ztráty. 


Tyto stránky používají službu Heat Map Tracker pro analýzu webových stránek. Přestože HMT může zaznamenat kliknutí myší, pohyby myši, rolovací činnosti, stejně jako text, který zadáte na těchto webových stránkách, tak software neshromažďuje žádné osobní údaje zadané do formulářů v těchto webových stránkách.  Informace získané pomocí službyHMT používáme pro vylepšení vyhovující nejlépe chování návštěvníků a odstranění případných chyb v navigaci a dalších překážek.

banner-genialni-tlacitka-jvp.jpg


Informace o akcích najdete na Blogu